Website Trường Mẫu giáo Đại Nghĩa – Đại Lộc – Quảng Nam

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 Quyết định Ban hành Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ năm 2021 của trường MG Đại Nghĩa 15-12-2020 Tải về
2 Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT Quy định quy tắc ứng xử 12-4-2019 Quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên Tải về
3 Công văn 5568/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 6/12/2018 6-12-2018 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non Tải về
4 Công văn 5569/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 6/12/2018 6-12-2018 V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư số 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2018 ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Tải về
5 Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 08-10-2018 Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non Tải về
6 Thông tư 26/2018/TT-BGDĐT ngày 08/10/2018 08-10-2018 Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Tải về
7 Thông tư 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 28-8-2018 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành giáo dục Tải về
8 Thông tư 19/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 22-8-2018 Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non Tải về
9 Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của BGDĐT 07-5-2018 Về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo Tải về
10 Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT Ban hành quy chế thực hiện công khai trong cơ sở giáo dục 28-12-2017 Ban hành quy chế thực hiện công khai trong cơ sở giáo dục và đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân Tải về
11 Công văn số 2078/SGDĐT-TCCB ngày 27/12/2017 27-12-2017 Về việc hướng dẫn giải quyết chế độ nghỉ thai sản của giáo viên trùng với thời gian nghỉ hè Tải về
12 Công văn 1354/SGDĐT-GDMN ngày 05/9/2017 05-9-2017 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017-2018 Tải về
13 Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 18-8-2017 QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP Tải về
14 Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 8 năm 2017 18-8-2017 Thôg tư qui định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông. Tải về
15 Quyết định số 2573/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Nam 19-7-2017 Quyết định Ban hành khung thời gian năm học 2017-2018 Tải về
16 Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 30-12-2016 THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 17/2009/TT-BGDĐT NGÀY 25 THÁNG 7 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Tải về
17 Chỉ thị 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 26-8-2016 Chỉ thị về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016-2017 của ngành giáo dục Tải về
18 Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT 22-03-2016 QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VÀ NỘI DUNG, QUY TRÌNH, THỦ TỤC KIỂM TRA CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN PHỔ CẬP GIÁO DỤC, XÓA MÙ CHỮ Tải về
19 Thông tư LT 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 14-9-2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non Tải về
20 Nghị định 56/2015/NĐ-CP 09-6-2015 Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Tải về
21 Thông tư 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV 16-03-2015 Quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập Tải về
22 6339/BGDĐT-KTKĐCLGD 05-11-2014 V/v hướng dẫn tự đánh giá và đánh giá ngoài trường mầm non Tải về
23 Thông tư 25/2014/TT-BGDĐT 07-8-2014 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường mầm non Tải về
24 Quyết định 05/VBHN-BGDĐT 13-02-2014 Ban hành Điều lệ Trường mầm non Tải về
25 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
26 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về
27 Công văn 3619/BGDĐT-NGCBQLGD 02-6-2011 Hướng dẫn đánh giá hiệu trưởng trường mầm non theo Thông tư số 17/2011/TT-BGDĐT Tải về
28 17/2011/TT-BGDĐT 14-4-2011 Ban hành Quy định Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non Tải về
29 Thông tư 01/2011/TT-BNV 19-01-2011 Thông tư 01 qui định thể thức văn bản Tải về
30 Thông tư số 28/2017/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2017 Ngày 30-11-2017 QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN MẦM NON, PHỔ THÔNG CÔNG LẬP Tải về

Cảm nhận của Phụ huynh

Anh Võ Thành Hưng – Phụ huynh bé: Võ Gia Huy – Lớp nhỡ

ôi chưa từng thấy một ngôi trường mầm non nào có sân chơi rộng rãi – sạch sẽ – thoáng mát và nhiều trò chơi bổ ích như ngôi trường mầm non này ! Thật là bất ngờ thú vị , nó giống như một công viên thiếu nhi thực thụ ! Hàng ngày mỗi buổi sáng , tôi đều cùng bé Gia Huy chơi đùa dưới sân trước giờ học, bé rất thích thú và học hỏi được nhiều điều mới lạ. Và từ một đứa bé rụt rè nhút nhát, đến nay, sau hơn 4 tháng học tập vui chơi ở đây, bé đã được phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần lên rất nhiều !